Day: November 8, 2019

ของเล่นเด็ก
Shopping

ของเล่นเด็กสำคัญสำหรับเด็กทุกคนอย่างไร

หลายคนอาจจะคิดว่า การเรียนในโรงเรียนเมื่อถึงอายุกำหนดเข้าโรงเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน และก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วย นั่นก็คือการให้เด็กได้เล่นของเล่น ทั้งของเล่นเด็ก ทั่วไป และของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก สิ่งหล่านี้จเป็นตัวช่วย ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และเร็วกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างพัฒนการทางด้านร่างกาย และจิตใจของเด็กด้วย พ่อแม่ทุกท่าน จึงไม่ควรมองข้ามกับสิ่งที่สำคัญกับเด็ก เกี่ยวกับเรื่องของเล่น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง ที่เป็นเหตุผลให้พ่อแม่ทุกคน ควรจะหาของเล่นเด็ก มาไว้ให้กับลูกน้อยของตัวเอง ไว้บ้าง -เสริมสร้างจินตนาการ ของเล่นบางชนิดจะช่วยให้เด็กมีจินตนาการเพิ่มมากขึ้น เพราะโดยปรกติ วัยเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการล้นเหลืออยู่แล้ว ยิ่งถ้าได้ของเล่น ที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการเข้ามาด้วย ก็ยิ่งช่วยพัฒนาการในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อย่างเช่นพวกต่อต่อในการสร้างเมือง แป้งโดว์ หรือแม้แต่พวกหนังสือภาพวาดต่างๆ -พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ ของเล่นเด็ก ที่ทำให้เด็กขยับร่างกาย หรือได้เดินวิ่งบ้าง จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เด็กได้ดีกว่าเดิม อย่างเช่นพวกรถถีบ 3 ล้อ หรือลูกบอลยาง แต่ของเล่นพวกนี้ จะต้องอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่ด้วย เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และเมื่อลูกโตขึ้นพอที่จะปล่อยเองได้ ก็ปล่อยเล่นคนเดียวได้เลย -เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ เนื่องจากเด็กบางคนมีความชอบไม่เหมือนกัน อย่างเช่นบางคนชอบรถ บางคนชอบเทคโนโลยี บางคนชอบงานศิลปะ การเลือกของเล่นที่ตรงกับความชอบของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านนั้นดีกว่าเดิม และในอนาคต […]

Read More